Thông tin thanh toán

Chính Sách Thanh Toán :
- Không áp dụng phí cho thanh toán được thực hiện bởi bất kỳ loại thẻ (áp dụng từ ngày 01 tháng một năm 2018).
- Tất cả các mức khuyến mại chua bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ.
- Một thẻ tín dụng hợp lệ sẽ được yêu cầu khi đặt phòng.
- Quản lý có quyền hủy bỏ bất kỳ đặt phòng mà không báo trước nếu chúng tôi được thông báo về bất kỳ sự gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc thanh toán đầy đủ nhận được.

Chính Sách Hủy Bỏ / Sửa Đổi Đặt Phòng:
- Nếu hủy / sửa đổi được thực hiện 72 giờ trước ngày đến của bạn, sẽ không tính phí.
- Nếu hủy / sửa đổi được thực hiện trong vòng 72 giờ, bao gồm cả bảo lưu trong vòng 72 giờ đến của bạn, giá phòng và thuế đêm đầu tiên sẽ được tính
- Trong trường hợp khách không tới hoặc hủy không thông báo, quý khách sẽ vẫn phải chịu 100% giá phòng và thuế.